Staże i praktyki - czy warto?

Czy bezpłatne staże i praktyki to szansa na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, a w perspektywie znalezienie zatrudnienia, czy cyniczne wykorzystywanie młodych osób?

Powyższy dylemat nie jest niczym nowym, a dyskusja o takich formach zatrudnienia toczy się od wielu lat.

Przeanalizujmy zatem, jakie plusy i minusy niosą ze sobą te formy aktywności zawodowej.

 

Każdego roku na rynek pracy wchodzą kolejne pokolenia młodych ludzi. Najczęściej nieposiadające doświadczenia zawodowego. Wyjściem z sytuacji dla takich osób są oferty różnego rodzaju staży i praktyk.

 

Ten rodzaj aktywności zawodowej daje możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia, które w przyszłości pozwoli na znalezienie pełnopłatnej pracy. Staże i praktyki umożliwiają nabycie konkretnych, przydatnych w pracy umiejętności, rozwijają poczucie własnej wartości, relacje interpersonalne, komunikację.

Umożliwiają poznanie struktury danej organizacji, sposobu funkcjonowania biznesu, organizacji pozarządowej czy urzędu. Praktyki przybliżą nam zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach, ścieżki kariery i możliwości dalszego rozwoju.

Zakończony sukcesem staż może zagwarantować nam późniejsze zatrudnienie w danej firmie.

 

Przedsiębiorstwa coraz chętniej prowadzą rekrutacje wewnętrzne i poszukują pracowników wewnątrz firmy, więc odbyty staż czy praktyki, podczas których byliśmy chwaleni i dobrze wykonywaliśmy swoje obowiązki, dają nam dodatkową przewagę.

Praktyki pozwalają obserwować pracowników podczas rzeczywistej pracy. Możemy uczestniczyć w różnego rodzaju projektach, podglądać, jak wygląda praca na konkretnym stanowisku, a to da nam bezcenną wiedzę, czy rzeczywiście chcemy się tym zajmować w przyszłości.

 

Jednak staże i praktyki posiadają też swoją ciemną stronę.

Głównym minusem jest brak wynagrodzenia lub wynagrodzenie bardzo niskie. Kilkumiesięczna praca bez pensji, to nie jest rozwiązanie dla wszystkich.

 

Po drugie, wielu pracodawców traktuje stażystów jako darmową silę roboczą, zatrudnioną tylko i wyłącznie do najprostszych prac, wykonywania monotonnych obowiązków. W tym przypadku trudno mówić o ciekawych projektach, rozwoju czy poszerzeniu własnej wiedzy.

 

Po trzecie, bardzo często w ogłoszeniach dotyczących stażu lub praktyk pojawia się informacja, że po ich pozytywnym ukończeniu stażysta otrzyma propozycję zatrudnienia. Niestety, bardzo często okazuje się to mrzonką, służącą do zwerbowania najbardziej wartościowych osób, zaś po zakończeniu stażu pracodawca nie ma zamiaru zatrudniać osoby, która odbyła u niego praktyki i poszukuje kolejnego stażysty.

 

Mimo wymienionych minusów, staże i praktyki to nadal interesujące rozwiązanie, które pozwala nam zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, gwarantuje zwiększenie swoich umiejętności i kompetencji, a także umożliwia poznanie firmy od środka.

Wciąż wiele osób będących po studiach nie potrafi znaleźć zatrudnienia, stąd tak ważne jest zbieranie różnorodnych doświadczeń, nawet tych płynących z krótkich staży lub praktyk, które w przyszłości mogą nam pomóc w znalezieniu pracy.