Jesteś pracującym rodzicem? Sprawdź swoje prawa

Pracujesz na umowę o pracę i jesteś rodzicem? Powinieneś poznać swoje prawa. Ustawodawca przewidział dla pracujących rodziców wiele udogodnień. Sprawdź, co ci przysługuje.

Pogodzenie pracy z wychowaniem dziecka to spore wyzwanie. Wiedzą o tym doskonale zwłaszcza młodzi rodzice, którzy nie zawsze mogą liczyć na umowę o pracę. To właśnie zatrudnienie na podstawie takiej umowy gwarantuje szereg praw. Jeżeli otrzymałeś od pracodawcy etat, to możesz liczyć na szereg praw związanych z faktem wychowywania dziecka. Zorientowanie w przepisach jest niezbędne, bo w ostatnim czasie uprawnienia rodziców znalazły się pod lupą ustawodawcy.

Z myślą o mamie, z myślą o tacie

Przepisy znajdujące się w dziale ósmym Kodeksu pracy regulują uprawnienia rodziców związane z rodzicielstwem. Co istotne, szczególne prawa przysługują nie tylko kobietom w ciąży czy pracującym matkom, lecz także ojcom. To bardzo ważna wiadomość dla wszystkich pracowników wychowujących dzieci, bo utarło się, że szczególne uprawnienia przysługują wyłącznie matkom. Nie jest to prawda – ustawodawca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom każdego z rodziców, umożliwiając zarówno matce, jak i ojcu przebywanie z dzieckiem po jego przyjściu na świat.

Ochrona już w ciąży

Spodziewasz się dziecka? Powinnaś wiedzieć, że twój pracodawca w większości przypadków nie może ci wypowiedzieć ani rozwiązać zawartej umowy o pracę w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Zasadę tę stosuje się również w odniesieniu do ojca, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i korzysta z urlopu macierzyńskiego.

W czasie ciąży nie możesz również wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawca musi zadbać o to, byś wykonywała pracę w ciągu dnia, nie nocy. Jeżeli będziesz miała pracować poza stałym miejscem pracy, to pracodawca powinien uzyskać twoją zgodę. Nie wyrażając jej, nie możesz zostać zmuszona do wykonywania zadań poza miejscem, w którym pracowałaś dotychczas.

Urlop macierzyński nie tylko dla mamy

Jeszcze kilka lat temu urlop macierzyński przysługiwał wyłącznie kobietom. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Przykładowo po urodzeniu jednego dziecka przysługuje ci 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu możesz zrezygnować z pozostałych 6 tygodni i wrócić do pracy. Wówczas o pozostałą część urlopu może wystąpić ojciec dziecka.

By sprawować opiekę nad dzieckiem

Nie tylko urlop macierzyński pozwala rodzicom sprawować opiekę nad dzieckiem. Zapomnieć nie można o urlopie rodzicielskim. To urlop, z którego rodzice mogą skorzystać jednocześnie. Jedynym ograniczeniem jest liczba tygodni – przy jednym dziecku są to 32 tygodnie.

Z myślą o ojcach został stworzony również urlop ojcowski. Każdy tata wychowujący dziecko może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni.

Poza wymienionymi urlopami, rodzice mogą skorzystać z urlopu wychowawczego trwającego maksymalnie 36 miesięcy. Przysługuje on jednak tylko tym pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę co najmniej 6 miesięcy.

By sprawować opiekę nad dzieckiem

Jako osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę masz naprawdę duże możliwości, jeżeli chodzi o samodzielne sprawowanie opieki nad dzieckiem. Zaznajomienie się z przepisami powinno być dla ciebie priorytetem – w ten sposób możesz wykorzystać wszystkie uprawnienia w Kodeksie Pracy.