Jak przekazać informację o zwolnieniu?

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że zwolnienie pracownika to jeden z najtrudniejszych momentów zarówno dla osoby zwalnianej, jak również samego pracodawcy.

Niestety, niewielu przełożonych zdaje sobie sprawę, jak ważna jest forma zwolnienia. Utrata pracy wpływa na obniżenie poczucia własnej wartości pracownika, demotywuje, a przede wszystkim wpływa na sam proces poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia i czas, w jakim to nastąpi.

To do pracodawców należy zadbanie o to, aby taka rozmowa przebiegła jak najmniej boleśnie. Dobrze poprowadzona rozmowa nie zachwieje tak mocno poczuciem wartości zwalnianego, zapobiegnie wyrażaniu przez niego negatywnych opinii na temat firmy, a także pozwoli zmobilizować się do poszukiwania nowej pracy.

 

Jak zatem prawidłowo zwalniać?

 

Po pierwsze, ostrożnie i bez nerwów

Do rozmowy o zwolnieniu należy się odpowiednio przygotować. Nie może odbywać się ona ad hoc, a wszelkie argumenty musza być dokładnie przemyślane.

Przyczyny zwolnienia powinny być jasno i klarownie wytłumaczone. Warto podkreślić, jakie mocne strony i atuty posiada pracownik, co może wykorzystać w przyszłej pracy.

 

Po drugie, kontrola rozmowy

Przygotowanie do rozmowy o zwolnieniu wymaga opracowania ramowego scenariusza jej przebiegu, jednak nie może to być schemat stosowany zawsze, ponieważ każdorazowo zwalniana jest inna osoba i inne są przyczyny zwolnienia, inne mogą być oczekiwania i reakcje, więc gotowa sztampa nie zawsze się sprawdzi. Natomiast scenariusz pozwoli nam uniknąć pułapek: dygresji, przedłużania się rozmowy, czy składania obietnic bez pokrycia.

 

Po trzecie, krótko i na temat

Rozmowa o zwolnieniu nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut. Powinna być konkretna, poparta odpowiednimi argumentami. Pozwólmy pracownikowi wyrazić swoje zdanie, nie przerywajmy, a w żadnym wypadku nie mówmy, że to nie jest najgorsza rzecz w jego życiu, bo w tej chwili tak właśnie jest.

 

Po czwarte, referencje

Jeśli zwalniamy cenionego pracownika, zapewnijmy go, że otrzyma referencje. To zawsze jest mile widziane i łagodzi negatywne efekty zwolnienia, a ponadto może pomóc w znalezieniu nowej pracy.

 

Po piąte, powaga

Nie żartujmy, nie silmy się na dobry humor. To nie ten czas i nie to miejsce. Nie wspominajmy przeszłości i nie okazujmy zbyt daleko idącej empatii i współczucia. Bądźmy rzeczowi, konkretni.

 

Po szóste, bez usprawiedliwień

Zdecydowanie nie przyjmujmy postawy przepraszającej. Nie mówmy, że gdybyśmy mogli zmienić decyzję, to byśmy to zrobili lub gdyby to od nas zależało, to nie podjęlibyśmy decyzji o zwolnieniu. To może zdezorientować pracownika i dać mu nadzieję, że ostateczne decyzja jeszcze nie zapadła, a on sam nie zostanie zwolniony.

 

Po siódme, outplacement

Nie zostawiajmy pracownika bez pomocy. Jeśli mamy taką możliwość zaproponujmy mu szkolenie lub warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, przedsiębiorczości. To bardzo ważny rodzaj wsparcia, a także gest, że mimo zwolnienia troszczymy się o pracowników.